اول خبر | خبر امروز

راهبرد مشترک سوريه، ايران، روسيه و حزب الله در جنگ عليه تروريسم استحکام مي يابد

زمان دریافت خبر :
سفير سوريه در ايران گفت: راهبرد مشترک سوريه، ايران، روسيه، حزب الله و دوستانشان در جنگ عليه تروريسم براي شکست تروريست هاي تکفيري و حاميان آنان که امنيت منطقه و مردم آن و کل جهان را در معرض خطر قرار مي دهد، بيش از پيش استحکام مي يابد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1280

دیگران چه می خوانند