اول خبر | خبر امروز

دليل واريز نشدن يارانه ?برابري برخي مددجويان کميته امداد و بهزيستي

زمان دریافت خبر :
در حالي طبق اعلام ستاد هدفمندي يارانه‌ها ساعت ?? ديشب بايد براي هر فرد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي ??هزار تومان يارانه علاوه بر يارانه فروردين ماه پرداخت مي‌شد که خبر مي‌رسد اين مبلغ به حساب برخي مددجويان کميته امداد و بهزيستي واريز نشده است.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 309

دیگران چه می خوانند