اول خبر | خبر امروز

چگونه سر‌ گيجه را درمان کنيم

زمان دریافت خبر :
رئيس انجمن علمي شنوايي شناسي ايران، از سرگيجه به عنوان يکي از علامت هاي شايع برخي بيماري هاي دستگاه هاي شنوايي و تعادلي به خصوص در سالمندان نام برد و گفت: برخي موارد سرگيجه را مي توان بدون دارو و با توانبخشي درمان کرد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3485

دیگران چه می خوانند