اول خبر | خبر امروز

پيوستن ميهمانان چهارمين جشنواره چهره سال به سه کمپين

زمان دریافت خبر :
ميهمانان چهارمين جشواره چهره سال صنعت ساختمان با پيوستن به سه کمپين ايمني، محيط زيست پايدار و اخلاق حرفه اي حمايت خود را از اين جريان رسانه اي اعلام کردند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 811

دیگران چه می خوانند