اول خبر | خبر امروز

همه گزينه‌ها در مورد کره شمالي روي ميز است

زمان دریافت خبر :
مشاور امنيت ملي آمريکا در سخناني گفت که آزمايش موشکي کره شمالي اقدامي تحريک آميز ، بي ثبات کننده و رفتاري تهديد آميز و خطرناک است.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 293

دیگران چه می خوانند