اول خبر | خبر امروز

انتقام انگليس از همسر اسد

زمان دریافت خبر :
پارلمان انگليس با هدف انتقام گرفتن از همسر رئيس‌جمهوري سوريه که با فعاليت در شبکه‌اي اجتماعي به شايعه پراکني ‌رسانه‌هاي غرب درباره رويدادهاي سوريه پاسخ مي‌دهد، لغو تابعيت وي را پيشنهاد داده است.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5407

دیگران چه می خوانند