اول خبر | خبر امروز

جلوگيري از سفارش خريد کشتي‌هاي بزرگ از خارج

زمان دریافت خبر :
ايدرو براساس مصوبه‌اي که به تصويب وزارت صنعت، معدن و تجارت رسيده و طي يک برنامه استراتژيک ?? ساله قصد دارد مانع سفارش کشتي‌هاي بزرگ به خارج از ايران شود.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1127

دیگران چه می خوانند