اول خبر | خبر امروز

محصولات ايراني در اولويت خريد مراکز درماني

زمان دریافت خبر :
معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو، طي بخشنامه اي از دانشگاه هاي علوم پزشکي خواست در تامين نيازهاي مراکز درماني، توليدات داخلي را در اولويت قرار دهند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 299

دیگران چه می خوانند