اول خبر | خبر امروز

تامين اجتماعي پول درمان را تنها در همين زمينه هزينه کند

زمان دریافت خبر :
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: تامين اجتماعي بايد هزينه اي که به عنوان درمان از مردم دريافت مي کند را تنها در مسير درمان خرج کرد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1280

دیگران چه می خوانند