اول خبر | خبر امروز

مبلمان قارچي؛ صندلي هايي که رشد ميکنند (2) + عکس

زمان دریافت خبر :
شرکت bio mason از باکترهايي که تشکيل کربنات کلسيم در اطراف دانه هاي شن ميدهند استفاده کرده يعني همان فرايندي که تشکيل دهنده پوسته سخت جانوران دريايي و صخره هاي پوشيده از مرجان است.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند