اول خبر | خبر امروز

نرم نرمک مي‌رسد اينک بهار

زمان دریافت خبر :
از ديرباز تغيير فصول براي ايرانيان داراي مفاهيم ويژه‌اي بوده، مخصوصا بهار که با نوشدن طبيعت و روييش مجدد آن باعث ميشده روحي تازه در کالبد مردمان نيز دميده شود، از اين روي رسوم بيشتري در استقبال از ان تدارک مي ديده اند. قصد داريم در اين روزهاي پايياني سال به بعضي از اين رسوم بپردازيم.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1100

دیگران چه می خوانند