اول خبر | خبر امروز

برگزاري چند مناظره وافشاگري‌ها تعيين‌کننده آراي عمومي نيست

زمان دریافت خبر :
استاد حوزه و دانشگاه گفت: سياسيون بايد برآمده از تشکيلات مردمي باشند، نه برآمده از باندهاي سياسي.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5386

دیگران چه می خوانند