اول خبر | خبر امروز

برگزاري چند مناظره وافشاگري‌ها تعيين‌کننده آراي عمومي نيست

زمان دریافت خبر :
استاد حوزه و دانشگاه گفت: سياسيون بايد برآمده از تشکيلات مردمي باشند، نه برآمده از باندهاي سياسي.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 286

دیگران چه می خوانند