اول خبر | خبر امروز

آغاز برداشت گل گاوزبان در رودسر

زمان دریافت خبر :
مدير جهاد کشاورزي رودسر گفت: اين شهرستان به لحاظ سطح زيرکشت و ميزان توليد گل گاوزبان در کشور مقام نخست را به خود اختصاص داده است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 806

دیگران چه می خوانند