اول خبر | خبر امروز

هشدار هواشناسي درمورد ورود سامانه بارشي

زمان دریافت خبر :
سازمان هواشناسي پيش‌بيني کرده فعاليت سامانه بارشي کنوني در کشور تا سه‌شنبه ادامه دارد و پس از آن نيز موج جديد بارشي از غرب وارد خواهد شد که بنابراين بارش‌ها در کشور همچنان ادامه خواهد داشت

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1123

دیگران چه می خوانند