اول خبر | خبر امروز

خواندن ذهن توسط ايمپلنت هاي مغزي

زمان دریافت خبر :
به زودي سربازهاي سايبرينگ وارد ميدان جنگ خواهند شد. محققان در حال انجام آزمايش هايي هستند که طي آن خواندن ذهن توسط ايمپلنت هاي مغزي انجام مي شود. با اين روش به طور مستقيم مغز با کامپيوترها در ازتباط خواهد بود. آيا کامپيوترها در آينده نزديک قادر خواهند بود تا ذهن ما را بخوانند؟ ارتش […]

نوشته خواندن ذهن توسط ايمپلنت هاي مغزي اولين بار در فردانما پديدار شد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 811

دیگران چه می خوانند