اول خبر | خبر امروز

بازيافت فاضلاب براي آبياري مزارع کشاورزي

زمان دریافت خبر :
آب روز به روز کمياب تر مي شود. براي مقابله با اين مشکل مي توان با بازيافت فاضلاب آب مورد نياز براي آبياري مزارع کشاورزي را تهيه کرد. اين کار نيازمند ابزاري ارزان است که بهداشتي نيز باشد. پژوهشگران در تلاشند تا با آب بازيافتي از تأسيسات صنعتي، کشاورزي کنند. مشکل آبياري مزارع کشاورزي با کمبود […]

نوشته بازيافت فاضلاب براي آبياري مزارع کشاورزي اولين بار در فردانما پديدار شد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 812

دیگران چه می خوانند