اول خبر | خبر امروز

يارانه ?برابري برخي مددجويان کميته امداد و بهزيستي ديشب واريز نشد

زمان دریافت خبر :
  در حالي طبق اعلام ستاد هدفمندي يارانه‌ها ساعت ?? ديشب بايد براي هر فرد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي ??هزار تومان يارانه علاوه بر يارانه فروردين ماه پرداخت مي‌شد که خبر مي‌رسد اين مبلغ به حساب برخي مددجويان کميته امداد و بهزيستي واريز نشده است. به گزارش ايران ويج چند روز قبل ستاد هدفمندي...

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 888

دیگران چه می خوانند