اول خبر | خبر امروز

«پرويز شيخ طادي» در انتظار تامين بودجه براي اتمام فيلمبرداري «امپراطور جهنم»

زمان دریافت خبر :
سينماپرس: کارگردان «امپراطور جهنم» گفت: منتظر تامين بودجه هستيم تا ?? درصد پاياني کار را فيلمبرداري کرده و بعد به […]

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 711

دیگران چه می خوانند