اول خبر | خبر امروز

تعطيلي فرودگاه‌‌هاي تهران در روز ارتش

زمان دریافت خبر :
فرودگاه‌هاي تهران 4 ساعت در 29 فروردين تعطيل مي‌شوند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 803

دیگران چه می خوانند