اول خبر | خبر امروز

تعطيلي فرودگاه‌‌هاي تهران در روز ارتش

زمان دریافت خبر :
فرودگاه‌هاي تهران 4 ساعت در 29 فروردين تعطيل مي‌شوند.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7555

دیگران چه می خوانند