اول خبر | خبر امروز

عکس : خسارات ناشي از سيل به روستاهاي جبل و باراندوز - اروميه

زمان دریافت خبر :
روستاي جبل واقع در ?? کيلومتري اروميه – مهاباد مي باشد همچنين روستاي باراندوز واقع در ?? کيلومتري اروميه – اشنويه مي باشد. بر اثر سيل روزهاي گذشته خسارات زيادي به روستاي جبل وارد شده و راه ارتباطي روستا با شهر قطع شده و رفت و آمد صرفا با تراکتور امکان پذير است و تعداد زيادي از اهالي روستا به خانه آشناايان خود در اروميه پناه برده اند .

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1278

دیگران چه می خوانند