اول خبر | خبر امروز

مبارزه با قند خون و ديابت با اين قهرمان!

زمان دریافت خبر :
 دارچين يکي از ادويه هايي است که نه تنها طعم خوبي به غذاهاي ما مي دهد بلکه در درمان بيماري ها هم مؤثر است. يکي از اين بيماري ها، قند خون يا همان ديابت است. دارچين باعث مي شود که حساسيت به انسولين در بدن شما افزايش يابد و در نتيجه قند خونتان کاهش مي […]

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 293

دیگران چه می خوانند