اول خبر | خبر امروز

استرس شنيداري؛ موسيقي راک گوش ندهيد!

زمان دریافت خبر :
دانشمندان مطمئن نيستند که چرا موسيقي «راک» روي مردان اثر بيشتري نسبت به زنان داشته است. يکي از توضيحات اين است که موسيقي «راک»، استرس شنيداري بيشتري را در مردان ايجاد مي کند. استرس شنيداري حالتي است که با شنيدن موسيقي ناموزون يا با صداي بلند در فرد ايجاد مي شود.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1128

دیگران چه می خوانند