اول خبر | خبر امروز

اثر مرکب

زمان دریافت خبر :

بريده اي از کتاب اثر مرکب (از نظر من کتاب موفقيت خود ساخته ها!)   يادگيري بدون عمل ، بي فايده است. من (دارن هاردي) اين کتاب (اثر مرکب ) را براي سرگرمي خودم يا صرفن ترغيب شما ننوشتم. انگيزش بدون عمل منجرمي شود به خود فريبي. همان طور که در مقدمه اثر مرکب نوشتماثر [...]

نوشته اثر مرکب اولين بار در نيو نارنجي|اخبار فناوري|اخبارتکنولوژي پديدار شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3488

دیگران چه می خوانند