اول خبر | خبر امروز

ناداوري از کشتي به وزنه برداري سرايت کرد حذف ناباورانه هرکول ايراني

زمان دریافت خبر :
بهداد سليمي نتوانست براي دومين مرتبه قهرمان المپيک شود و عنوان قوي ترين مرد المپيک را به دست آورد. او سه بار وزنه 245 کيلوگرم را انداخت و ناباورانه حذف شد.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند