اول خبر | خبر امروز

مرگ دوپينگي در كمين جوانان مراغه اي

زمان دریافت خبر :
مراغه - ايرنا - قهرماني و نام آور شدن، آرزوي هر جواني است و بسياري از آنان براي كوتاه كردن مسير تحقق آن ، بدون آگاهي گام در مسير اشتباهي مي گذارند كه بجاي كسب سلامتي و در نهايت ايستادن بر سكوهاي قهرماني، به خوابيدن در بستر بيماري هاي مختلف و مرگ زود هنگام منجر مي شود.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1287

دیگران چه می خوانند