اول خبر | خبر امروز

نشست کميته مساعي حميده در بيروت برگزار شد

زمان دریافت خبر :
نشست کميته مساعي حميده با حضور تعدادي از انديشمندان جهان اسلام در بيروت برگزار شد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند