اول خبر | خبر امروز

اولتيماتوم دوباره نسبت به واگذاري کارت بازرگاني به غير

زمان دریافت خبر :
وزارت صنعت، معدن و تجارت طي اطلاعيه‌اي به اتاق‌هاي بازرگاني نسبت به واگذاري حق استفاده از مزاياي کارت بازرگاني به غير، به دارندگان کارت بازرگاني هشدار داده است.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 309

دیگران چه می خوانند