اول خبر | خبر امروز

قصد پادشاه عربستان براي سفر به مسکو

زمان دریافت خبر :
پادشاه عربستان قصد دارد به مسکو سفر کند و دستورات لازم براي انجام اين سفر را صادر کرده است.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند