اول خبر | خبر امروز

قصد پادشاه عربستان براي سفر به مسکو

زمان دریافت خبر :
پادشاه عربستان قصد دارد به مسکو سفر کند و دستورات لازم براي انجام اين سفر را صادر کرده است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1270

دیگران چه می خوانند