اول خبر | خبر امروز

صدور حکم حبس موقت براي 3 متهم به ارتباط با انفجارهاي اخير مصر

زمان دریافت خبر :
دادستان عالي مصر روز يکشنبه حکم حبس سه متهم را در ارتباط با انفجارهاي اخير و حمله نيروهاي پليس اين کشور صادر کرد.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5181

دیگران چه می خوانند