اول خبر | خبر امروز

دستگيري متهمان به قتل مربي بدنساز در بام تهران

زمان دریافت خبر :
تصادف 2 خودرو 206 و پرايد و درگيري سر نشينان آن در بام تهران با قتل مربي بدنسازي به پايان رسيد که کاراگاهان پليس موفق شدند متهمان به قتل را دستگير کنند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 807

دیگران چه می خوانند