اول خبر | خبر امروز

آنچه ديروز در خصوص انصراف مهندس بذرپاش گذشت؟

زمان دریافت خبر :
جعفر فرجي يکي از اعضاي ستاد مهرداد بذرپاش طي مطلبي به چگونگي حضور وي در وزات کشور در روزهاي ثبت نام داوطلبين انتخابات رياست جمهوري پرداخت.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 283

دیگران چه می خوانند