اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

کاش دولت به جاي دو قطبي کردن جامعه، در حل مشکلات کار بلد بود

زمان دریافت خبر :
نماينده سابق مجلس گفت: دولت براي اثبات خود، دو قطبي کردن جامعه را خوب بلد است. کاش آنقدر که در عمليات رواني کارآمدند در حل مشکلات هم کاربلد بودند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3482

دیگران چه می خوانند