اول خبر | خبر امروز

?? ? ميليون تن اتان از ?? فاز پارس جنوبي توليد خواهد شد

زمان دریافت خبر :
وزير نفت با بيان اينکه ??.? ميليون تن اتان از ?? فاز پارس جنوبي توليد خواهد شد، گفت: توسعه طرح‌هاي پتروشيمي نياز به ثبات سياست‌ها، رفتارها، شعار ها و راهبرد ها دارد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4622

دیگران چه می خوانند