اول خبر | خبر امروز

درآمد ?? ميليارد دلاري با فروش خالص ?? ميليون تن محصولات پتروشيمي

زمان دریافت خبر :
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي از درآمد ?? ميليارد دلاري با فروش خالص ?? ميليون تن محصولات پتروشيمي خبر داد.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5297

دیگران چه می خوانند