اول خبر | خبر امروز

برگزاري آزمون CFA در سال ???? در ايران سازمان پيگير توقف نمادها است

زمان دریافت خبر :
آزمون تحليلگري خبره مالي و سرمايه گذاري به دليل تحريم هايي که در گذشته وضع شده بود در ايران برگزار نمي شد؛ اما دبيرکل کانون نهادهاي سرمايه‌گذاري مي‌گويد در سال 2017 ميلادي اين آزمون‌ در ايران برگزار خواهد شد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1128

دیگران چه می خوانند