اول خبر | خبر امروز

بهروز افخمي: جشنواره‌ها سياسي شدند

زمان دریافت خبر :
بهروز افخمي گفت: در ?? سال اخير رويه جشنواره‌ها نشان داده است که به سمت ارائه جوايز سياسي رفته‌اند؛ همه جشنواره‌ها وارونه جايزه مي‌دهند.

امروز پنج شنبه، 8 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 711

دیگران چه می خوانند