اول خبر | خبر امروز

برپايي راهپيمايي در صنعاء عليه مزدوران منافق

زمان دریافت خبر :
جمع وسيعي از مردم يمن براي شرکت در راهپيمايي در صنعاء جمع شدند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1128

دیگران چه می خوانند