اول خبر | خبر امروز

پاسخ روسيه به جانسون: شما بايد براي مبارزه با تروريسم به ما ملحق شويد

زمان دریافت خبر :
نائب رئيس کميسيون امور امنيتي و دفاعي در شوراي فدرال روسيه گفت که بايد ائتلاف تحت امر آمريکا به روسيه و همپيمانانش براي مبارزه با داعش بپيوندد نه اينکه عکس اين مسئله صورت بگيرد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1281

دیگران چه می خوانند