اول خبر | خبر امروز

رسيدگي به لايحه هواي پاک با حضور دستگاه هاي مربوطه بررسي اولويت هاي بخش کشاورزي براي سال 96

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون کشاورزي، آب و منايع طبيعي مجلس از بررسي اولويت هاي بخش کشاورزي کشور در سال 96 در کميسيون متبوعش خبر داد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1277

دیگران چه می خوانند