اول خبر | خبر امروز

پاسخ وکيل بقايي به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه تاکنون سابقه نداشته قوه قضاييه از کسي عذرخواهي کند

زمان دریافت خبر :
وکيل بقايي تاکيد کرد: در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا اين اصل بديهي و اوليه به رسميت شناخته شده که تمام اشخاص بي‌گناه محسوب مي‌شوند مگر آنکه جرم آنها در دادگاه صالح به اثبات رسيده باشد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 289

دیگران چه می خوانند