اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

پاسخ وکيل بقايي به اظهارات سخنگوي قوه قضاييه تاکنون سابقه نداشته قوه قضاييه از کسي عذرخواهي کند

زمان دریافت خبر :
وکيل بقايي تاکيد کرد: در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا اين اصل بديهي و اوليه به رسميت شناخته شده که تمام اشخاص بي‌گناه محسوب مي‌شوند مگر آنکه جرم آنها در دادگاه صالح به اثبات رسيده باشد.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5380

دیگران چه می خوانند