اول خبر | خبر امروز

نتايج اوليه از رأي مثبت مردم ترکيه به تغيير قانون اساسي حکايت دارد

زمان دریافت خبر :
نتايج اوليه همه‌پرسي تغيير قانون اساسي ترکيه از پيشتازي موافقان حکايت دارد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1280

دیگران چه می خوانند