اول خبر | خبر امروز

عمليات بزرگ و خطرناک آمريکا در نزديکي دمشق

زمان دریافت خبر :
تحرکات نظامي آمريکا در اردن مي‌تواند محکي بر ميزان حماقت ترامپ باشد.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7555

دیگران چه می خوانند