اول خبر | خبر امروز

جلسه کميسيون انرژي تشکيل نشد

زمان دریافت خبر :
جلسه امروز کميسيون انرژي به علت سفر تعدادي از اعضاي کميسيون به همراه رئيس‌جمهور به عسلويه تشکيل نشد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 894

دیگران چه می خوانند