اول خبر | خبر امروز

گزارش ميرزاده از برنامه‌هاي دانشگاه آزاد در کميسيون آموزش

زمان دریافت خبر :
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با حضور در جلسه امروز کميسيون آموزش به ارائه گزارشي از برنامه‌هاي اين دانشگاه در سال جاري پرداخت.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5297

دیگران چه می خوانند