اول خبر | خبر امروز

هيئت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي دادگستري جايگاه ويژه‌اي دارد

زمان دریافت خبر :
رييس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه هيئت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي دادگستري کل استان تهران از جهات مختلف جايگاه ويژه اي دارد،گفت:اين هيئت به دور تبليغات غير واقعي و صرفاً در چارچوب مقررات قانوني با جديت به وظايف محوله مبادرت مي کند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3109

دیگران چه می خوانند