اول خبر | خبر امروز

بايد محدوديت‌هايي در خصوص ثبت نام داوطلبين ايجاد شود

زمان دریافت خبر :
دبير شوراي نگهبان با بيان اينکه بايد قانوني تدوين شود، که محدوديت‌هايي در خصوص ثبت نام داوطلبين انتخابات ايجاد کند، گفت: مجلس بايد در اين خصوص قانونگذاري کند و ما هم کمک مي کنيم تا شرايط خاصي براي ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شود.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1111

دیگران چه می خوانند