اول خبر | خبر امروز

آزادي هزاران نفر از اهالي فوعا وکفريا از اسارت تروريست ها

زمان دریافت خبر :
مردم و ارتش سوريه از 5 هزار نفر از اهالي فوعا و کفريا در منطقه جبرين حلب استقبال کردند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1280

دیگران چه می خوانند