اول خبر | خبر امروز

آزادي هزاران نفر از اهالي فوعا وکفريا از اسارت تروريست ها

زمان دریافت خبر :
مردم و ارتش سوريه از 5 هزار نفر از اهالي فوعا و کفريا در منطقه جبرين حلب استقبال کردند.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند