اول خبر | خبر امروز

گزارش 3ماهه وزارت خارجه از روند اجراي برجام به کميسيون امنيت ارائه شد آماده‌سازي پيش‌نويس گزارش 6ماهه دوم مجلس از اجراي برجام

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به جلسه اين کميسيون گفت: از آنجايي‌که دولت يازدهم نتوانست مراودات با همسايگان را تقويت کند، بنا شد کميسيون امنيت ملي به اين حوزه ورود پيدا کند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 814

دیگران چه می خوانند