اول خبر | خبر امروز

هشدار آلمان نسبت به پيروزي نامزد «پوپوليست و ملي گرا» در فرانسه

زمان دریافت خبر :
رئيس‌ جمهور آلمان تلويحاً از فرانسوي ها خواست تا به «مارين لوپن» نامزد حزب راستگراي افراطي اين کشور رأي ندهند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3488

دیگران چه می خوانند