اول خبر | خبر امروز

جمهوري آذربايجان رزمايش نظامي گسترده اي را آغاز کرد

زمان دریافت خبر :
جمهوري آذربايجان رزمايش نظامي بزرگي را با حضور ?? هزار نيروي نظامي و صدها تانک و خودروي زرهي امروز آغاز کرد.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5386

دیگران چه می خوانند